Struktura organizacyjna

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Grupa Projektowa – zajmuje się wykonywaniem dokumentacji, kompletacją dostaw, zastępstwem inwestycyjnym, wykonywaniem obiektów pod klucz.
 • Grupa Handlowa – prowadzi sprzedaż armatury i urządzeń.
 • Zatrudnienie wynosi 56 osób w tym 22 projektantów branżowych z uprawnieniami.

Siedziby

BTH „CEWOK” Sp. z o.o. posiada własną siedzibę:

 • dwa budynki przy ul. Floriańskiej 2, gdzie mieści się Zarząd Biura, Pracownia Projektowa, oraz Administracja Biura.
 • bazę handlowo-magazynową przy ul. Skibickiej 31 gdzie mieści się Dział Handlowy z własnym kierownictwem.

Historia Firmy – kalendarium

 • 1 marca 1972 r. powstało Biuro Projektów Ciepłownictwa Wodociągów i Kanalizacji „CEWOK” z połączenia Biura Projektowo – Konstrukcyjnego Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Pracowni Projektowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie stając się prawnym kontynuatorem tych biur. CEWOK przejął ich wieloletni dorobek i kadrę.
 • 8 maja 1991 r. przekształcenie Biura Projektów w spółkę z siedzibami przy ul. Batorego 2, Pl. Starynkiewicza 5, ul. Topiel 23 pod nazwą: Biuro Techniczno – Handlowe Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji „CEWOK” Sp. z o.o.
 • 29 październik 1991 r. powołanie Grupy Handlowej.
 • 16 listopad 1998 r. zakup dwóch nieruchomości przy ul. Floriańskiej 2 oraz ul. Jagiellońskiej 17 na siedzibę Biura.
 • 1 czerwca 2000 r. przeprowadzka Grupy Projektowej i administracji do siedziby Biura przy ul. Floriańskiej 2.
 • 5 stycznia 2001 r. zakup budynku z magazynem przy ul. Skibickiej 31 dla potrzeb Grupy Handlowej.